ติดต่อรับการสนับสนุน

จาก G Suite Partner

ช่องทางในการติดต่อเรา

Gsuite.in.th

Best Internet Service Solution Co.,Ltd. เดิมคือ “เบสไทยโฮส” เป็นผู้ให้บริการ Web Hosting ครบวงจร และจดรับทะเบียน Domain Name Co-location Dedicated Server ด้วยประสบการณ์ในวงการอินเตอร์เน็ตโฮสติ้งกว่า 10ปี เบสอินเทอร์เน็ตเซอร์วิสโซลูชั่น ดำเนินการในรูปแบบบริษัทเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2550 โดยมีทุนจดทะเบียนการค้า 1ล้านบาท โดยมีคุณ กุลธวัช จันดาแก้ว เป็นผู้บริการงาน


ระบบทั้งหมด ตั้งอยู่ที่ศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data and Network Operating Center),the cloud csloxinfo และ ซึ่งเป็นศูนย์ที่มีการจัดการสภาพแวดล้อมที่พร้อมสรรพเพื่อให้บริการเช่า พื้นที่ โดยมีบริการอย่างครบวงจรให้เลือกตามความต้องการ .


โดยภายในศูนย์มีการควบคุมสภาพแวดล้อมและระบบโครงสร้างพื้นฐานอันทันสมัย มีการเชื่อมต่อโดยตรงกับเครือข่ายหลักอินเทอร์เนตความเร็วสูง (High Speed Internet Backbone) รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และอุปกรณ์ อีกทั้งความพร้อมของระบบสำรองเพื่อป้องกันความผิดพลาดขณะปฏิบัติงาน โดยระบบไฟฟ้าสำรองและ Generator พร้อมทำงานทันทีเมื่อไฟฟ้าตกหรือดับ โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ที่อาคารโทรคมนาคม ของการสื่อสารแห่งประเทศไทยเป็นที่ตั้งของ ศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data and Network Operating Center)


Best Internet สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าสำหรับ การใช้งานที่รองรับกับทุกสภาวะ โดยยังคงไว้ซึ่ง ความเสถียรภาพของระบบ พร้อมฟังก์ชั่นการใช้งานอย่างครบครันเทียบเท่ากับบริการที่มีราคาแพง และเรายังคงปรับปรุง Server ของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเสมอ

ที่อยู่บริษัท

บริษัท เบสอินเทอร์เน็ตเซอร์วิสโซลูชั่น จำกัด
7/182 ถ.พหลโยธิน ซอย 24 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ออฟฟิศใหม่ 

บ้านลขที่ 3 ถ.รามอินทรา ซ.65 เข้าซอย 50เมตร ซ้ายมือ ชั้น1 เป็นรานซักผ้า โอเตอริ 

โทรศัพท์

(+66) 02-409-0077 บัญชี ต่อ 02 , 03

(+66) 02-409-0077 เทคนิค ต่อ 04 , 05

ส่งข้อความถึง Gsuite.in.th

บทความสนับสนุน G Suite