ทำงานที่บ้าน ด้วย G Suite (Work from Home)

ทำงานที่บ้าน ด้วย G Suite (Work from Home)

ทำงานที่บ้าน ด้วย G Suite (Work from Home) หลีงเลี่ยงการติดเชื้อในช่วงที่เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) กำลังแพร่ระบาด เปลี่ยนมาทำงานที่บ้านด้วย Google G Suite ชุดโปรแกรมออฟฟิศออนไลน์ที่ช่วยให้คุณทำงานที่บ้านได้ง่ายๆ เพราะ G Suite มีเครื่องมือที่ครบครัน ไม่ว่าจะเป็น...
Google share drive คืออะไร

Google share drive คืออะไร

Google share drive คือ พื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูลในส่วนกลาง เพื่อให้สมาชิกในองค์กรสามารถเข้ามาใช้พื้นที่ได้ร่วมกันในการจัดเก็บข้อมูล เอกสาร, ชีต, สไลด์, My Maps, โฟลเดอร์ต่างๆ และรายการอื่นๆ โดยผู้ที่สร้าง Google share drive...