วิธีสร้างกลุ่มสำหรับ E Mail บน G Suite โดยผู้ที่จะสามารถดำเนินการได้ ต้องเป็น ADMIN ของโดเมนนั้นๆ ลูกค้า G Suite สามารถใช้ Google Groups เพื่อสร้างรายชื่อเมล ฟอรัมเว็บ และกล่องจดหมายที่ทำงานร่วมกันสำหรับทีมของคุณ นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบยังใช้ Google Groups เพื่อควบคุมการเข้าถึงเอกสารและบริการของ Google ได้อีกด้วย

 • ให้ login ไปที่ admin.googe.com และไปที่ หน้า dashboard หรือแผงควบคุมนั่นเอง และให้คลิกไปที่ Groups ดังรูป

  วิธีสร้าง Group Mail Gsuite 1

 • คลิกที่ Create Group ดังรูป

  วิธีสร้าง Group Mail Gsuite 2

 • ใส่รายละเอียดของกลุ่มที่เราจะสร้าง ดังตัวอย่างในรูป จากนั้นกดปุ่ม “NEXT”
  1* name = ชื่อของกลุ่ม
  2 Description = คำอธิบาย / รายละเอียดของกลุ่ม
  3* Group mail = ตั้งชื่อเมล์ ที่จะใช้เป็นเมล์กลุ่ม
  4 Group owner = เจ้าของกลุ่ม (ผู้มีสิทธิ เพิ่ม ลบ แก้ไขสมาชิกกลุ่ม)

 • สามารถเลือกการกำหนดสิทธิและการตั้งค่าต่างๆ แนะนำให้เลือกเป็น “Public”
  หรือหากต้องการที่จะเชิญบุคคลที่อยู่ในโดเมนอื่น เช่น gmail.com , hotmail.com เข้ามาในกลุ่ม ให้เปิด “Allow members outside your ogranization” ดังรูป เมื่อเสร็จแล้วให้กดปุ่ม ” CREATE GROUP “

  วิธีสร้าง Group Mail Gsuite 4

 • เมื่อเราสร้างกลุ่มเสร็จ จากขั้นตอนที่ผ่านมา ระบบจะแสดงสถานของกลุ่ม โดยเราสามารถเพิ่มสมาชิกลุ่มได้ที่เมนู ” Add members to ชื่อกลุ่ม ” ดังรูป

  วิธีสร้าง Group Mail Gsuite 5

 • ให้เพิ่มสมาชิกของกลุ่ม โดยใช้อีเมล์ พิมพ์ชื่ออีเมล์เสร็จแล้ว ให้กด Enter และเพิ่มอีเมล์ใหม่เข้าไป จากนั้นกด “ADD TO GROUP”

  วิธีสร้าง Group Mail Gsuite 6

กดติดตาม Facebook Fanpage
เพื่อไม่พลาดข่าวสารและโปรโมชั่น